Privatlivspolitik - nyt site - Omdeler.nordjyske.dk
Søg jobbet

Privatlivspolitik

for oplysninger om ansøgere og besøgende på hjemmesiden https://omdeler.nordjyske.dk/privatlivspolitik/

Privatlivspolitik

1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

Distributionen i Det Nordjyske Mediehus tager behandling af dine personoplysninger alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger på hjemmesiden https://omdeler.nordjyske.dk/privatlivspolitik/, hvor du blandt andet har mulighed for at søge om jobbet som omdeler via ansøgningsformularen.

 

2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER

Distributionen i Det Nordjyske Mediehus er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Det Nordjyske Mediehus
CVR. nr. 18 09 66 41
Langagervej 1
9220 Aalborg Ø
Telefon: + 45 9924 5050

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 

3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Ansøgere:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer (hvis ung under 18 år, telefonnummer på forælder), e-mailadresse
 • Fødselsdag
 • Hvilket medie ansøgeren har hørt om jobbet fra

Besøgende på vores hjemmeside:

 • Geografisk interesseområde (hvis der søges på “ruter i nærheden af dig”).
 • IP-adresser, enhedsoplysninger, herunder enheds-id og øvrige cookie data (besøgsdata), som kan være personoplysninger. Du kan i øvrigt læse nærmere om vores cookie-politik her: https://omdeler.nordjyske.dk/cookies-nyt-site/.
 • Log-in oplysninger (for vores ansatte omdelere, distributionsledere og selvstændige erhvervsdrivende/underleverandører og disses medarbejdere).

 

4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

4.1 Formål

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Ansøgere: Rekruttering af omdelere, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling med henblik på indgåelse af aftale med den registrerede samt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor Distributionen i Det Nordjyske Mediehus legitime interesse er at besætte ledige stillinger med kvalificerede ansøgere, ligesom vores behandling baserer sig på dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, hvis du bliver skrevet op på ventelisten.

Besøgende på vores hjemmeside: Analyse af og statistik om brug af hjemmeside med henblik på optimering af hjemmesiden. Optimering af hjemmesiden er samtidig Distributionen i Det Nordjyske Mediehus legitime interesse, og persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f udgør derfor retsgrundlaget for behandlingen. Vores ansatte omdelere, distributionsledere og selvstændige erhvervsdrivende/underleverandører og disse medarbejdere bruger http://www.omdeler.nordjyske.dk i forbindelse med løsning af deres arbejdsopgaver/i forbindelse med ansættelsesforholdet og kan i den forbindelse logge ind på sitet. Retsgrundlaget for behandling af log-in oplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendige oplysninger for opfyldelse af en kontrakt og artikel 6, stk1, litra f om legitime interesser, hvor den legitime interesse er underleverandørers opfyldelse af kontrakter via deres medarbejdere.

 

5. SAMARBEJDSPARTNERE

5.1 Videregivelse

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden og rekrutteringsprocessen.

5.2 Databehandlere

Vi anvender følgende databehandlere:

 • Hostingleverandører
 • Analysepartner
 • Kommunikationssamarbejdspartnere

 

6. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND

Der kan via vores analysepartner ske overførsel af dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførselsgrundlaget er et Privacy Shield certifikat, som du vil kunne se her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

 

7. SLETNING

Ansøgere, som er på venteliste og kontaktes, når en rute bliver ledig: Hvis vi har modtaget samtykke fra ansøgeren, opbevarer vi som udgangspunkt personoplysninger om ansøgere i op til 2 år i overensstemmelse med samtykket.

Ansøgere, som bliver ansat: Personoplysninger om ansøgere, der er blevet ansat, og eventuelle oplysninger om deres forældre, registreres i Det Nordjyske Mediehus og slettes i overensstemmelse med Distributionen i Det Nordjyske Mediehus’ privatlivspolitik for omdelere.

Ansøgere, som får afslag: Personoplysninger om ansøgere (og eventuelle oplysninger om forældre), som har fået afslag på ansættelse, slettes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter afslaget.

Besøgende på vores hjemmeside: Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål og som udgangspunkt senest 26 måneder efter indsamlingen. Log-in oplysninger for ansatte, selvstændige erhvervsdrivende og deres ansatte slettes 5 år efter, at medarbejderen/den selvstændige erhvervsdrivende fratræder/ophører med at løse opgaver for Distributionen i Det Nordjyske Mediehus.

 

8. DINE RETTIGHEDER:

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Distributionen i Det Nordjyske Mediehus behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Distributionen i Det Nordjyske Mediehus har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på http://www.datatilsynet.dk.

 

9. KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk

 

10. OPDATERINGER

Denne privatlivspolitik er senest opdateret maj 2018 og vil løbende blive opdateret.

Ved at benytte vores side accepterer du, at vi benytter cookies. De giver os information om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, så vi kan forbedre den – både for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling, optimering af sidens indhold samt markedsføring. Læs mere om cookies her.