Valg til koncernens bestyrelser - Omdeler.nordjyske.dk
Søg jobbet
Nyhed
26.01.2023

Valg til koncernens bestyrelser

Det er tid for valg af medarbejderrepræsentanter til koncernens danske bestyrelser.

Hvert fjerde år skal der afholdes valg til koncernens bestyrelser. Det Nordjyske Mediehus-koncernen består af flere selskaber og koncerner i koncernen, hvorfor der både skal vælges nye selskabsrepræsentanter og nye koncernrepræsentanter.
Sammensætningen af de enkelte bestyrelser er bestemt af selskabets vedtægter og Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

Der skal vælges repræsentanter til følgende bestyrelser:

  • Aalborg Stiftstidendes Fond: 3 koncernrepræsentanter + suppleanter
  • Nordjyske Holding A/S: 3 koncernrepræsentanter + suppleanter
  • Det Nordjyske Mediehus A/S: 1 koncernrepræsentant og 2 selskabsrepræsentanter
    + suppleanter

Medarbejderrepræsentanter og suppleanter vælges for en 4-årig periode.
Hele processen omkring valget er tilrettelagt og styres af henholdsvis valgudvalget og koncernvalgudvalget, som begge er stående udvalg.

Valgdato
Valget til de enkelte bestyrelser er fastsat til at finde sted i perioden onsdag 15. marts kl. 08.00 til torsdag 16. marts kl. 15.00
Valget afvikles på Langagervej 1 i Aalborg, hvor der i receptionen udleveres stemmesedler til stemmeberettigede.

Stemmeberettigede
Stemmeberettiget er enhver medarbejder over 15 år, der er ansat på tidspunktet for valgets offentliggørelse, og når valget gennemføres.

Hver stemmeberettigede medarbejder kan afgive et antal stemmer til hver bestyrelse svarende til halvdelen af de repræsentanter (inkl. suppleanter), der skal vælges. Dvs. at hvis der fx skal vælge 3 repræsentanter og 3 suppleanter til en bestyrelse, vil den stemmeberettigede kunne afgive op til 3 stemmer.

Samtidig med udsendelsen af denne bekendtgørelse er listen over de stemmeberettigede pr. 26. januar 2023 offentliggjort og kan ses i HR-afdelingen hos medarbejdervalgt medlem af valg- og koncernvalgudvalget, Trine Møller Jensen.

Sådan stemmer du
Er du stemmeberettiget, har du mulighed for at afgive din stemme til de forskellige bestyrelser ved at møde op på Langagervej 1.
Når du ankommer til receptionen, vil du få udleveret dine stemmesedler. Din stemme afgives anonymt.
Du kan afgive din stemme enten:
– 15. marts kl. 08.00-16.00 eller
– 16. marts kl. 08.00-15.00

Udfyldte stemmesedler lægges i opstillet aflåst boks i receptionen.

Kandidatopstilling – valgbare
Der indkaldes hermed kandidater til valget.
Valgbar er enhver stemmeberettiget medarbejder, som er myndig og gennem de sidste 12 måneder forud for valgdatoen har været ansat i den danske del af koncernen.

Én-liste system
Det er i valg- og koncernvalgudvalget besluttet, at opstillingen af kandidater sker på én liste. Der vil derfor ikke skelnes mellem, om man opstiller som medarbejderrepræsentant eller suppleant til en bestyrelse. Afgørende bliver antallet af stemmer, den enkelte kandidat får.

De kandidater der har fået flest stemmer, indtræder på de ledige medarbejderrepræsentantpladser og øvrige kandidater, der har fået mindst én stemme indtræder som suppleanter. Det er dog kun det antal suppleanter der svarer til antallet af medarbejderrepræsentanter, der registreres ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og som dermed vil være omfattet af de særlige beskyttelsesregler for bestyrelsesmedlemmer. Alle øvrige suppleanter registreres på en intern liste i koncernen og træder til, såfremt en registreret suppleant fratræder sit hverv i bestyrelsen. Hermed er fødekæden til bestyrelsen sikret, så det ikke bliver nødvendigt med suppleringsvalg, såfremt der sker fratrædelser i bestyrelsen.

Indsendelse af kandidatforslag
Ønsker du selv at opstille som kandidat eller ønsker du at indstille en anden til kandidat til en eller flere af bestyrelserne, skal du indsende kandidatforslag til medlem af valg- og koncernvalgudvalget, HR-direktør Marian Andreasen senest 9. februar 2023 kl. 12.00.
Kandidatforslag sendes til: Marian Andreasen pr. mail: mja@dnmh.dk.

Forslag skal indeholde oplysninger om kandidatens stilling, navn og eventuelle faglige tillidserhverv i koncernen, samt det selskab hvori den pågældende kandidat er ansat. Endvidere skal det udtrykkeligt fremgå, hvilket kandidatur den pågældende foreslås til – selskabsrepræsentant eller koncernrepræsentant og til hvilke bestyrelser.

Det er muligt at opstille til flere bestyrelser, men ikke som både selskabs- og koncernrepræsentant til samme bestyrelse. Den enkelte kandidat bør samtidig overveje, om man ønsker at opstille som koncernrepræsentant eller selskabsrepræsentant, da der kan være en interessekonflikt i at besidde en post i både et driftsselskab og et ejerselskab. Man bør derfor ikke opstille til repræsentant i Det Nordjyske Mediehus bestyrelsen og samtidig som koncernrepræsentant i et af ejerselskaberne – dvs. i Nordjyske Holding A/S eller Aalborg Stiftstidendes Fond.
Eftersom der kun anvendes én kandidatliste for kandidater, der stiller op, skal der ikke tages stilling til, om man stiller op som medarbejderrepræsentant eller suppleant.
Det bliver antallet af stemmer, der afgør, hvorvidt man indtræder som medarbejderrepræsentant eller suppleant.

Foreslåede kandidater afgør selv, hvorvidt de ønsker opstilling og kan derfor vælge ikke at acceptere en indstilling. Det vil derfor være en god ide at afklare med kandidaten, om han/hun ønsker at stille op inden man indstiller vedkommende.

Brug denne skabelon til indstillingen.

Forslag kan fremsættes af enhver medarbejder og skal fremsættes med oplysning om forslagsstillerens identitet. Anonyme forslag modtages ikke.
Indstillede valgbare kandidater vil 10. februar 2023 blive kontaktet af HR direktør Marian Andreasen, for tilkendegivelse af, om de ønsker at modtage valg. Skulle man være opstillet til både posten som selskabsrepræsentant og koncernrepræsentant i en bestyrelse, vælger man selv, hvilken post man opstiller til.

Offentliggørelse af kandidater
Når kandidaterne har accepteret at blive opstillet, har de mulighed for at lave en præsentation af sig selv med baggrund for opstillingen. Præsentationen sendes til HR, Carina Stærmose, på mail cts@dnmh.dk senest 24. februar 2023. Præsentationerne offentliggøres 28. februar på intranettet samt på omdeler.nordjyske.dk og budzonen.dk sammen med en liste over samtlige kandidater til henholdsvis posten som selskabsrepræsentant og koncernrepræsentant for de enkelte bestyrelser.

Offentliggørelse af valgresultat

Det endelige valgresultat offentliggøres på intranettet og på omdeler.nordjyske.dk og budzonen.dk 17. marts 2023.
Nyvalgte medarbejderrepræsentanter og suppleanter indtræder i bestyrelserne ved den ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
Valg- og Koncernvalgudvalget

 

Ved at benytte vores side accepterer du, at vi benytter cookies. De giver os information om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, så vi kan forbedre den – både for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling, optimering af sidens indhold samt markedsføring. Læs mere om cookies her.