Nyhedsbrev/Newsletter Januar 2021 - Omdeler.nordjyske.dk
Søg jobbet
Nyhed
20.01.2021

Nyhedsbrev/Newsletter Januar 2021

DANSK Læs mere på denne side

ENGLISH: More info at the bottom of this page

Januar 2021 - Dansk version

2021 skudt i gang med koldt vejr og sne og vi lever stadig med restriktioner i forbindelse med kampen om Corona. Det er nu vi må holde fast og passe på hinanden.

Pas på derude på de glatte veje og HUSK refleksvesten.

Vi vil gerne takke dig for indsatsen som omdeler i det forgangne år. Uden I trofaste og arbejdsomme omdelere kom vores produkter ikke ud i nordjydernes postkasser.
Vi sætter pris på det arbejde, som du udfører i al slags vejr.

 

NORDJYSKE Medier, Distributionen

 

 

Omdeler.nordjyske.dk

HUSK løbende at holde dig opdateret med alt om din rute, nyheder mv. på omdeler.nordjyske.dk – tjek din omdelingsinfo, afleveringsliste m.v.

Hvis du har glemt dit lønnummer, så send en sms til 1914, så sender vi det til dig.

 

Feriekalender – MELD FERIE

Det er vigtigt for os at få meldinger ind i så god tid og der er nu mulighed for at du kan afgive dine ønsker til ferie. I kalenderen kan se en del uger frem og afgive dine ferieønsker.
OBS! Feriekalenderen er kun åbnet nogle uger frem – men gå til omdeler.nordjyske.dk / MIN SIDE / MELD FERIE og læs meget mere.

 

VIGTIGT! HUSK altid at omdele efter adresserne på omslaget!

Mængden af reklamer er stigende og der er mange selekterede produkter med i sættene samt reklamer til NT+ adresser og derfor er det VIGTIGT at du omdeler efter adresserne på omslaget, alt med adresse på skal leveres, uanset mærket på postkassen.

For at lette dit arbejde og minimere risikoen for fejlleveringer, er det derfor vigtigt at din gangrækkefølge for midt ugen og weekenden er ens. Så har du ikke allerede ændret din gangrækkefølge på omdeler.nordjyske.dk – så gør det hurtigst muligt.

Vær synlig og sikker i trafikken

Indmelding af sygdom/Telefontider

Er du syg bedes du kontakte os senest kl. 10 på omdelingsdagen. Sygemelding kan ikke ske via sms eller mail, men skal ringes ind.

Du kan altid kontakte din Budleder via e-mail eller på tlf. 99 24 50 50, hvor træffetiderne er følgende:

Mandag        kl. 11.00 – 15.00
Tirsdag         kl. 11.00 – 15.00
Onsdag         kl. 09.00 – 16.30 – Vagttelefon KUN for akutte henvendelser ml. 15.00-16.30
Torsdag        kl. 09.00 – 16.30 – Vagttelefon KUN for akutte henvendelser ml. 15.00-16.30
Fredag          kl. 09.30 – 15.00

Du kan også kontakte os på: ndireklamebud@nordjyske.dk

 

Aflevér aldrig i en fyldt postkasse

Husk du aldrig må levere i en fyldt postkasse, da postkassen skal kunne lukkes, så man ikke kan se, at du har leveret til husstanden.

Venligst informér os om adresser med fyldte postkasser, så vi ved, hvorfor du ikke har leveret, hvis de kontakter os.

 

Corona virus – retningslinjer – Vi skal alle passe på hinanden

Med fortsatte restriktioner, nedlukning mv. i samfundet skal vi alle være med til at bekæmpe Corona virus og især den nye britiske variant.  DET ER NU VI SKAL HOLDE FAST!

Hos NORDJYSKE vil vi gerne sikre vores ansatte og bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning.

  • Vaske hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i ærmet
  • Hold afstand

Vi har flasker med hånddesinfektion som står fremme på vores depoter og vi anbefaler brug af handsker.  Du er velkommen til at kontakte os for at få handsker tilsendt.

Januar 2021 - English version:

JANUAR 2021 – ENGLISH VERSION:

2021 has started with cold weather and snow and we are still living with all the restrictions concerning Corona. It’s more important now than ever, that we stick together in the fight against Corona and take care.

Take care on slippery roads and REMEMBER your reflective vest.

We would like to thank our faithful and hardworking deliverers, without you, our products
would not be delivered to mailboxes in Nordjylland in all kinds of weather.

Best regards
NORDJYSKE Medier, Distribution

 

 

Omdeler.nordjyske.dk

REMEMBER to keep yourself updated on omdeler.nordjyske.dk – check out your “omdelingsinfo” “afleveringsliste” etc.

If you have forgotten your wagenumber (lønnummer) then send a sms to 1914 and we will send you the information.

 

 

Holiday Calendar – FERIEKALENDER

It is very important that we know as soon as possible, if you want to have a vacation from you route and it is now possible to register this. In the calendar you can see a few weeks ahead and register your holiday wishes.

Read more about all this omdeler.nordjyske.dk/ MIN SIDE / MELD FERIE.

 

VERY IMPORTANT – Always deliver according to the addresses on the cover.
The number of commercials are increasing there are many selected products in the sets and there are also commercials for NT+ addresses.
It is VERY IMPORTANT, that you deliver according to the addresses on the cover!
Everything with an address on must be delivered, regardless of sticker on the mailbox.

 

To make you work easier and du minimize the risk for delivery faults, it is very important that your walking order for both midweek and weekend are identical. If you need help for this – you are welcome to contact us on 99 24 50 50.

 

Report of sickness/Telephone opening hours

If you are sick, you must contact us by phone no later than 10 AM on the delivery day.

Sick leave cannot be reported via SMS or mail.

 

The phone will be open:

Monday:         11.00-15.00

Tuesday:         11.00-15.00

Wednesday:    9.00-16.30 – VAGTphone ONLY for urgent problems between 15.00-16.30

Thursday:        9.00-16.30 – VAGTphone ONLY for urgent problems between 15.00-16.30

Friday:              9.30-15.00

 

Never deliver in a filled mailbox

Remember never to deliver when the mailbox is filled, as you must be able to close the mailbox so that no one can see you have delivered to the address. Please inform us about the address if the mailbox is filled and you cannot deliver.

 

Corona Virus – Guidelines – We must all take care of each other.

There are still restrictions, lock down etc in our society and we must all fight against the Corona virus and the especially the British variant. IT’S NOW WE MUST HOLD ON!

NORDJYSKE follows the recommendations from the Danish Health Authority, including following guidelines to prevent both yourself and others from infection.

  • Wash your hands often or use disinfection.
  • Cough or sneeze in your arm
  • Keep distance
  • At all our depots there are bottles with hand disinfection, and we recommend gloves. Please contact your distribution leader if you need some new ones.

You can also contact us by email: ndireklamebud@nordjyske.dk

 

Ved at benytte vores side accepterer du, at vi benytter cookies. De giver os information om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, så vi kan forbedre den – både for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling, optimering af sidens indhold samt markedsføring. Læs mere om cookies her.