Bekendtgørelse af suppleringsvalg til NORDJYSKE Holding A/S - Omdeler.nordjyske.dk
Søg jobbet
Nyhed
05.01.2021

Bekendtgørelse af suppleringsvalg til NORDJYSKE Holding A/S

Bekendtgørelse af suppleringsvalg til NORDJYSKE Holding A/S

Der afholdes suppleringsvalg til medarbejderrepræsentant og suppleant til bestyrelsen for NORDJYSKE Holding A/S

Som konsekvens af virksomhedsoverdragelsen af vores trykkeriaktivitet i december, er en medarbejderrepræsentant og dennes suppleant udtrådt af bestyrelsen for NORDJYSKE Holding A/S.
Koncernvalgudvalget, som er et stående udvalg, bestående af Jesper Agesen, Lars Dalsgaard Adolfsen, Trine Møller Simonsen, Morten Vinther Jensen og Marian Andreasen, har truffet beslutning om, at der afholdes suppleringsvalg til de ledige pladser.

Medarbejderrepræsentanten og suppleanten vælges for den resterende periode af den nuværende valgperiode, der løber frem til marts 2023.
Suppleringsvalget er fastlagt til at finde sted i perioden onsdag 17. februar kl. 8:00 til torsdag 18. februar 2021 kl.12:00.
Koncernvalgudvalget har besluttet, at suppleringsvalget gennemføres som et direkte valg. Det betyder, at alle stemmeberettigede ansatte i NORDJYSKE Medier koncernen har mulighed for at afgive deres stemme.

Kommunikation
Der vil blive informeret om valgets afholdelse på intranettet og for omdelere på omdeler.nordjyske.dk og budzonen.dk.

Sådan stemmer du
Valget afvikles digitalt for alle undtaget omdelere.
Er du stemmeberettiget, vil du 17. februar 2021 modtage en e-mail med et link til afstemningen. Ved at klikke på linket åbner du afstemningen via platformen SurveyXact, hvor du har mulighed for at afgive din stemme anonymt. Du kan afgive en stemme på kandidatlisten medarbejderrepræsentant og en stemme på kandidatlisten suppleant.
For omdelere vil valget foregå fysisk på Langagervej. Stemmeberettigede omdelere vil ved henvendelse i receptionen få udleveret deres stemmeseddel. Stemmen afgives anonymt. Omdelere har mulighed for at afgive stemme i perioden onsdag 17. februar 2021 kl. 8:00-16:00 og torsdag 18. februar 2021 kl. 8:00-12:00. Udfyldte stemmesedler lægges i opstillet boks i receptionen.

Stemmeberettigede
Stemmeberettiget er enhver medarbejder over 15 år, der er ansat på tidspunktet for kandidatlistens offentliggørelse og på tidspunktet for valget.
Hver stemmeberettigede medarbejder kan afgive én stemme til hver af posterne, henholdsvis medarbejderrepræsentant og suppleant. Den kandidat på medarbejderrepræsentantlisten, der får flest stemmer vil blive valg som medarbejderrepræsentant og den kandidat på suppleantlisten, der får flest stemmer vil blive valg som suppleant. Suppleanten vil efterfølgende fungere som personlig suppleant for medarbejderrepræsentanten.
Samtidig med udsendelsen af denne bekendtgørelse er listen over de stemmeberettigede pr. 5. januar 2021 offentliggjort og kan ses i HR-afdelingen hos medlem af koncernvalgudvalget, Trine Møller Simonsen.

Kandidatopstilling
Der indkaldes hermed kandidater til valget. Valgbar er enhver stemmeberettiget medarbejder, som er myndig og gennem de sidste 12 måneder forud for valgdatoen har været ansat i koncernen.
Der anvendes én kandidatliste for kandidater, der stiller op som medarbejderrepræsentant, og én liste for kandidater, der stiller op som suppleant. En kandidat kan ikke opstille til både posten som medarbejderrepræsentant og posten som suppleant.

Indsendelse af kandidatforslag
Kandidatforslag skal være medlem af koncernvalgudvalget, HR direktør Marian Andreasen, i hænde senest 20. januar 2021, kl. 12:00.
Kandidatforslag sendes til: Marian Andreasen pr. mail: mja@nordjyske.dk.

Forslag skal indeholde oplysninger om kandidatens stilling, navn og eventuelle faglige tillidserhverv i koncernen, samt det selskab hvori den pågældende kandidat er ansat. Endvidere skal det udtrykkeligt fremgå, hvilket kandidatur den pågældende foreslås til – medarbejderrepræsentant eller suppleant.
Forslag kan fremsættes af enhver stemmeberettiget medarbejder og skal fremsættes med oplysning om forslagsstillerens identitet. Anonyme forslag modtages ikke.
Foreslåede kandidater afgør selv, hvorvidt de ønsker opstilling og kan derfor vælge ikke at accepterer en indstilling. Indstillede valgbare kandidater vil 21. januar 2021 blive kontaktet af HR direktør Marian Andreasen, for tilkendegivelse af, om de ønsker at modtage valg.

Offentliggørelse af kandidater
Når kandidaterne har accepteret at modtage valg, har de mulighed for at lave en præsentation af sig selv og baggrund for, at de stiller op. Præsentationen sendes til HR, Carina Stærmose, på mail carina.thyge.staermose@nordjyske.dk senest 25. januar 2021. Præsentationerne offentliggøres 26. januar på intranettet samt på omdeler.nordjyske.dk og budzonen.dk sammen med en liste over samtlige kandidater, til henholdsvis posten som medarbejderrepræsentant og suppleant.

Fredsvalg
Hvis der ikke foreslås flere kandidater, end der skal vælges, kan der etableres fredsvalg. I så fald bortfalder valghandlingen, og de opstillede kandidater betragtes som valgt.

Offentliggørelse af valgresultat
Det endelige valgresultat offentliggøres på intranettet og på omdeler.nordjyske.dk og budzonen.dk 19. februar 2021.
Nyvalgt medarbejderrepræsentant og suppleant indtræder i bestyrelsen for NORDJYSKE Holding A/S ved den ordinære generalforsamling 25. marts 2021.

Bemærk disse datoer:

  • 20. januar Deadline for indsendelse af kandidatforslag
  • 25. januar Frist for kandidater for indsendelse af præsentation af dem selv
  • 26. januar Offentliggørelse af kandidater på intranettet og omdeler.nordjyske.dk/budzonen.dk
  • 17.- 18. februar Valget gennemføres
  • 19. februar Offentliggørelse af valgresultat på intranettet og omdeler.nordjyske.dk/budzonen.dk
  • 25. marts Indsættelse af ny medarbejderrepræsentant og suppleant ved generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Koncernvalgudvalget

Ved at benytte vores side accepterer du, at vi benytter cookies. De giver os information om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, så vi kan forbedre den – både for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling, optimering af sidens indhold samt markedsføring. Læs mere om cookies her.